Supermarket Kaufland w Mławie

Wykonane prace

  • Zebranie humusu,
  • makroniwelacja terenu,
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie podbudowy pod posadzki,
  • drogi i parkingi.