Ssang Geum w Mławie

Wykonane prace

  • Komplet robót ziemnych włącznie z podbudową pod posadzki przy budowie fabryki opakowań styropianowych.