Rozbudowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym gmina Szreńsk

Zakres inwestycji obejmował:

  • Budowę niecki do składowania odpadów
  • Budowę hali sortowni wraz z wewnętrzna instalacją sanitarną i elektryczną o powierzchni użytkowej ok. 1950 m2
  • Budowę budynku socjalno – administracyjnego o powierzchni użytkowej ok. 72 m2
  • Budowę wagi samochodowej z brodzikiem dezynfekującym
  • Budowę szczelnego zbiornika retencyjnego i wód odciekowych
  • Budowę drogi dojazdowej, pożarowej oraz placu manewrowego i parkingów
  • Budowę ogrodzenia terenu inwestycji