Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne o kwaterę balastu nr 3 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zakrzewo Gmina Działdowo

Zakres inwestycji obejmował:

 • Budowę kwatery na odpady balastowe o pojemności 288800 m3
 • Budowa infrastruktury technicznej:
  a) drenaż odcieków wraz z pompownią
  b) instalacja tłoczna i nawracania odcieku na kwaterę
  c) studnie odgazowujące
  d) bezodpływowy zbiornik wód odciekowych
 • Budowa infrastruktury towarzyszącej:
  a) układ dróg i placów wewnętrznych
  b) sieć energetyczna
  c) ogrodzenie i zieleń izolacyjna