Rozbudowa Obwodnicy Płońska

Wykonane prace

  • Zebranie warstwy humusu,
  • wykonanie nasypów,
  • stabilizacja podłoża,
  • uformowanie skarp.