Rozbudowa Drogi Krajowej nr 16 Kromerowo – Biskupiec

Wykonane prace

  • Zebranie warstwy humusu,
  • wykonanie wykopów oraz wymian gruntu,
  • profilowanie podłoża,
  • wykonanie nasypów zbrojonych,
  • uformowanie oraz humusowanie skarp,
  • wykonanie rowów.