Obiekt magazynowy w Baniosze k. Góry Kalwarii

Wykonane prace

  • Prace ziemne oraz wykonanie platformy pod posadzki na obiekcie magazynowym w Baniosze k. Góry Kalwarii.