Obiekt dystrybucyjny ProLogis w Błoniu

Wykonane prace

  • Zebranie humusu,
  • wykonanie nasypów oraz wykopów pod stopy fundamentowe obiektu dystrybucyjnego ProLogis w Błoniu.