Modernizacja Linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia – obszar LCS Ciechanów

Wykonane prace

  • Transport kruszywa naturalnego,
  • budowa nasypów drogowych,
  • profilowanie skarp i rowów.