Hipermarket Careffour w Białymstoku

Wykonane prace

  • Wykonanie robót ziemnych oraz ukształtowanie nasypów pod Hipermarket „Carrefour” w Białymstoku.