Drugi etap LG Engineering & Construction Poland Sp z o.o. w Mławie

Wykonane prace

  • Roboty ziemne,
  • wyburzenie budynków,
  • wykonanie nasypów oraz podbudowy pod drogi i posadzki,
  • wykonanie dróg dojazdowych i parkingów.