Budowa zakładu magazynowania i suszenia zbóż z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stachy gmina Wielbark

Zakres inwestycji obejmował:

  • Przebudowę i rozbudowę istniejących budynków, zmianę sposobu użytkowania budynków inwentarskich na funkcję magazynową
  • Budowę budynku biurowo – mieszkalnego
  • Budowę budynku przyjęć
  • Budowę wagi samochodowej
  • Budowę zbiornika wody na cele p. poż. i zbiornika retencyjnego
  • Budowę i przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejscami postojowymi
  • Rozbudowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej