Budowa Zakładu Biostabilizacji Odpadów oraz Produkcji Paliwa Alternatywnego w Żninie

Wykonane prace

  • Makroniwelacja terenu,
  • przygotowanie podbudowy pod posadzkę,
  • wykonanie dróg i parkingów,
  • zagospodarowanie terenów zielonych.