Budowa ul. Nowej w Mławie

Wykonane prace

  • Zebranie warstwy humusu,
  • wyprofilowanie podłoża,
  • wykonanie podbudowy z kamienia łamanego,
  • wykonanie kanalizacji oraz robót brukarskich.