Budowa Północnej Obwodnicy Mławy

Wykonane prace

  • Zebranie warstwy humusu,
  • wykonanie wykopów,
  • profilowanie podłoża,
  • wykonanie nasypów,
  • wykonanie rowów,
  • wykonanie kanalizacji,
  • roboty brukarskie.