Budowa Obwodnicy Serocka

Wykonane prace

  • Zebranie warstwy humusu,
  • wykonanie wykopów,
  • profilowanie podłoża,
  • wykonanie nasypów,
  • uformowanie oraz humusowanie skarp,
  • wykonanie rowów.