Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie

Zakres inwestycji obejmował:

  • Budowę hali sortowni o powierzchni użytkowej ok. 1075 m2
  • Budowę kompostowni tunelowej o powierzchni użytkowej ok. 700 m2
  • Budowę wiaty magazynowej na surowce wtórne o powierzchni użytkowej ok. 215 m2
  • Budowę budynku socjalno – biurowego wraz z wyposażeniem o powierzchni użytkowej ok. 210 m2
  • Budowę placów, dróg, wagi, zbiornika otwartego, myjni wraz z zagospodarowaniem terenów
  • Budowę instalacji zewnętrznych i wewnętrznych sanitarnych oraz elektrycznych wraz z przyłączami