Budowa Drogi Ekspresowej nr 7 na odcinku Pawłowo – Olsztynek wraz z Obwodnicą Olsztynka

Wykonane prace

  • Wykopy,
  • wzmocnienie podłoża,
  • wymiany gruntów,
  • nasypy,
  • uformowanie skarp,
  • wykonanie rowów,
  • umocnienie skarp nasypów geosyntetykami.