Budowa zakładu magazynowania i suszenia zbóż z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stachy gmina Wielbark

Zakres inwestycji obejmował:

 • Przebudowę i rozbudowę istniejących budynków, zmianę sposobu użytkowania budynków inwentarskich na funkcję magazynową
 • Budowę budynku biurowo – mieszkalnego
 • Budowę budynku przyjęć
 • Budowę wagi samochodowej
 • Budowę zbiornika wody na cele p. poż. i zbiornika retencyjnego
 • Budowę i przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejscami postojowymi
 • Rozbudowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej

Budowa hali magazynowej Zakładu Górniczego w Małogoszczy

Zakres inwestycji obejmował:

 • Budowę budynku hali magazynowej wraz z wyposażeniem technicznym i maszynowym
 • Budowę budynku socjalnego i technicznego
 • Budowę instalacji zewnętrznych i wewnętrznych sanitarnych oraz elektrycznych
 • Budowę placów manewrowych i dróg

Ssang Geum w Mławie

Wykonane prace

 • Komplet robót ziemnych włącznie z podbudową pod posadzki przy budowie fabryki opakowań styropianowych.