Rozbudowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym gmina Szreńsk

Zakres inwestycji obejmował:

 • Budowę niecki do składowania odpadów
 • Budowę hali sortowni wraz z wewnętrzna instalacją sanitarną i elektryczną o powierzchni użytkowej ok. 1950 m2
 • Budowę budynku socjalno – administracyjnego o powierzchni użytkowej ok. 72 m2
 • Budowę wagi samochodowej z brodzikiem dezynfekującym
 • Budowę szczelnego zbiornika retencyjnego i wód odciekowych
 • Budowę drogi dojazdowej, pożarowej oraz placu manewrowego i parkingów
 • Budowę ogrodzenia terenu inwestycji

Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie

Zakres inwestycji obejmował:

 • Budowę hali sortowni o powierzchni użytkowej ok. 1075 m2
 • Budowę kompostowni tunelowej o powierzchni użytkowej ok. 700 m2
 • Budowę wiaty magazynowej na surowce wtórne o powierzchni użytkowej ok. 215 m2
 • Budowę budynku socjalno – biurowego wraz z wyposażeniem o powierzchni użytkowej ok. 210 m2
 • Budowę placów, dróg, wagi, zbiornika otwartego, myjni wraz z zagospodarowaniem terenów
 • Budowę instalacji zewnętrznych i wewnętrznych sanitarnych oraz elektrycznych wraz z przyłączami

Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne o kwaterę balastu nr 3 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zakrzewo Gmina Działdowo

Zakres inwestycji obejmował:

 • Budowę kwatery na odpady balastowe o pojemności 288800 m3
 • Budowa infrastruktury technicznej:
  a) drenaż odcieków wraz z pompownią
  b) instalacja tłoczna i nawracania odcieku na kwaterę
  c) studnie odgazowujące
  d) bezodpływowy zbiornik wód odciekowych
 • Budowa infrastruktury towarzyszącej:
  a) układ dróg i placów wewnętrznych
  b) sieć energetyczna
  c) ogrodzenie i zieleń izolacyjna