Budowa ul. Nowej w Mławie

Wykonane prace

 • Zebranie warstwy humusu,
 • wyprofilowanie podłoża,
 • wykonanie podbudowy z kamienia łamanego,
 • wykonanie kanalizacji oraz robót brukarskich.

Budowa Obwodnicy Serocka

Wykonane prace

 • Zebranie warstwy humusu,
 • wykonanie wykopów,
 • profilowanie podłoża,
 • wykonanie nasypów,
 • uformowanie oraz humusowanie skarp,
 • wykonanie rowów.

Budowa Północnej Obwodnicy Mławy

Wykonane prace

 • Zebranie warstwy humusu,
 • wykonanie wykopów,
 • profilowanie podłoża,
 • wykonanie nasypów,
 • wykonanie rowów,
 • wykonanie kanalizacji,
 • roboty brukarskie.