Świadczymy kompleksowe usługi polegające na wykonywaniu prac ziemnych – głównie na terenie województwa mazowieckiego. Roboty ziemne to szereg działań, których celem jest usadowienie budynku lub drogi na danej nawierzchni, a jedną z podstawowych czynności w tym zakresie jest przeprowadzenie prac związanych z wykopami. Od sprawnego i prawidłowego wykonania robót ziemnych zależy stabilność stawianego budynku, a co za tym idzie bezpieczeństwo osób tam przebywających, dlatego ważne jest, by zajął się tym doświadczony i rzetelny wykonawca prac ziemnych.

Usługi ziemne

Nasze usługi ziemne obejmują między innymi:

 • korytowanie podłoża;
 • rekultywację gruntów;
 • wieloetapowe i precyzyjne wyrównywanie terenu pod budowę, zwane również makroniwelacją terenu;
 • wykopy ziemne;
 • wymianę gruntu pod fundamenty;
 • budowę nasypów drogowych;
 • profilowanie podłoża.

Świadczymy specjalistyczne usługi z zakresu:

 • robót wyburzeniowych;
 • sprzedaży kruszyw;
 • budowy hal przemysłowych i obiektów kubaturowych;
 • budowy kresowych bioreaktorów beztlenowych (OBB);
 • instalacji biostabilizacji odpadów;
 • budowy hal produkcji paliw alternatywnych RDF;
 • budowy składowisk odpadów;
 • i wielu innych.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem ciężkim do robót drogowych i ziemnych. Dzięki temu zlecane nam usługi wykonywane za pomocą spycharek gąsienicowych, koparek i walców drogowych, nasi operatorzy realizują w sposób bardzo precyzyjny i dokładny. Podczas prac stosujemy się do wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa. Podejmujemy się nawet najtrudniejszych zadań, jak również realizujemy je w możliwie najkrótszym czasie.

Jeśli chcesz wiedzieć, ile będzie cię kosztowało powierzenie nam prac ziemnych, specjalnie dla Ciebie przeprowadzimy darmową wyceny projektu. Skontaktuj się z nami już teraz – stacjonarnie, online lub telefonicznie!