BOMAG HBM BG190 TA x 2

  • waga 19 ton
  • napęd 6×6

bomaghbm

bomaghbm2

bomaghbm4