wywrotka

Na czym polegają makroniwelacje terenu?

Przed położeniem fundamentów, postawieniem niektórych budynków lub dróg należy dokonać wyrównania terenu pod budowę. Czym jest makroniwelacja terenu i co ją odróżnia od niwelacji? Jaki sprzęt jest potrzebny w pracach makroniwelacyjnych? Read more

żwir

Jakie rodzaje kruszyw drogowych wyróżniamy?

Kruszywa są nieodłącznym elementem budowy dróg, autostrad czy chodników. Przed rozpoczęciem prac budowlanych trzeba dokonać wyboru odpowiedniego rodzaju kruszywa. Jest ich niemało, dzielą się na wiele kategorii i różnią się od siebie przeznaczeniem oraz właściwościami. Read more