znaki ostrzegające o budowie

Jak prawidłowo zabezpieczyć roboty drogowe?

Roboty ziemne często prowadzone są w pasie drogowym. Uwzględniają one nie tylko prace związane z naprawą lub modernizacją dróg, ale także np. naprawy biegnących pod drogami elementów instalacji, wykonywanie nowych przyłączy, usuwanie skutków awarii, a także malowanie oznakowania poziomego. Aby nie zagrażały zdrowiu i życiu uczestników ruchu oraz przechodniów, powinny zostać odpowiednio zabezpieczone.

Roboty drogowe w teorii i praktyce…

Roboty drogowe powodują irytację kierowców oraz pieszych, jednak nie da się ich uniknąć. Budowa, naprawa lub modernizacja dróg, usuwanie awarii biegnących pod nimi instalacji, wykonywanie przecisków pod drogami i inne prace ziemne wykonywane są w dzień i w nocy, dlatego muszą zostać właściwie zabezpieczone. Jest to niezwykle ważne w celu uniknięcia wypadku, do którego mogą przyczynić się wykonane wykopy, a także utrudnienia w ruchu. Nie mniej ważne jest bezpieczeństwo osób przeprowadzających prace w obrębie pasa drogowego. W celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia wykonawców robót, uczestników ruchu i pieszych, a także uszkodzenia sprzętu służącego do wykonania prac, konieczne jest prawidłowe zabezpieczenie terenu. Uwzględnia ono jego właściwe oznakowanie, a także wyposażenie pracowników w odzież odblaskową.

Jak zabezpieczane są roboty drogowe?

W celu zabezpieczenia robót drogowych stosowane są m.in.:

  • taśmy ostrzegawcze,
  • zapory drogowe,
  • tablice informujące o robotach drogowych i objazdach,
  • pachołki,
  • separatory ruchu,
  • przenośna sygnalizacja świetlna.

Aby prace przebiegały w bezpieczny sposób, może być również niezbędne wykonanie np. kładek dla pieszych oraz zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń m.in. uchylnych tablic odblaskowych. W przypadku dróg publicznych, na których występują utrudnienia ze względu na przeprowadzane roboty drogowe, konieczne może być wyznaczenie osoby, która będzie kierowała odbywającym się wahadłowo ruchem drogowym.

Nie można także zapomnieć o bezpieczeństwie fachowców, którzy wykonują niezbędne prace. W tym przypadku podstawą wyposażenia jest odzież robocza z odblaskami.

skład kruszywa

Od czego zależą ceny kruszywa?

Kruszywo znajduje zastosowanie na różnych etapach budowy, służąc zarówno w celu utwardzania podłoża, jak i do produkcji m.in. betonów oraz zapraw. Jego ceny dynamicznie rosną, co ma związek z działaniem wielu czynników m.in. ze wzrostem cen paliwa, które niezbędne jest do transportu kruszywa. Co jeszcze wpływa na ceny kruszywa? Czy możliwe jest ograniczenie związanych z jego zakupem kosztów? Wyjaśniamy. Read more

naczepa

Jakie uprawnienia trzeba posiadać, by móc prowadzić auto z przyczepą czteroosiową?

Auto z przyczepą to zespół pojazdów. W zależności od rodzaju przyczepy, kierowca musi zdobyć dodatkowe uprawnienia. W przypadku lekkich przyczep, które ciągnięte są za samochodem osobowym, wystarczy prawo jazdy kategorii B. Jak jest w przypadku przystosowanych do przewożenia dużych ładunków przyczep wieloosiowych? Sprawdź, jaka kategoria prawa jazdy pozwala prowadzić auto z przyczepą czteroosiową. Read more

koparka

3 cechy dobrego wykonawcy robót ziemnych

Na polskim rynku działa wiele firm, które oferują roboty ziemne. Nie każda z nich realizuje powierzone zadania w profesjonalny i rzetelny sposób. Popełnione na etapie robót ziemnych błędy mogą znacząco wpłynąć na przebieg realizacji inwestycji. Wyjaśniamy, w jaki sposób wybrać godnego zaufania, dobrego wykonawcę robót budowlanych. Read more

pozwolenie

Jakich zezwoleń wymaga rekultywacja terenów pogórniczych?

Wydobycie kopalin wpływa w negatywny sposób na otaczającą nas naturę. Z gospodarczego punktu widzenia, walory użytkowe i przyrodnicze terenu, są mniej ważne niż kopaliny. Aby zmniejszyć negatywny wpływ działalności kopalni, nakładany jest obowiązek rekultywacji gruntów, gdy stają się one zbędne dla działalności przemysłowej. Wyjaśniamy, jak przebiega proces rekultywacji.  Read more

równanie gruntu

Jak przygotować grunt pod budowę hali przemysłowej?

Zanim postawimy fundamenty pod budowę hali przemysłowej, musimy podjąć szereg działań mających na celu przygotowanie gruntów, na których powstanie budynek. Jako doświadczony wykonawca robót budowlanych wyjaśniamy, jakie to są działania, na czym polegają i jakiego rodzaju sprzętu używa się do ich wykonania. Read more

prace ziemne

Jak klasyfikowane są prace ziemne?

Czy wiesz, że prace ziemne są koniecznym i nieodłącznym elementem czynności przygotowawczych przed postawieniem budynku mieszkalnego, budynku użyteczności publicznej lub drogi? Wyjaśniamy, jakie rodzaje robót ziemnych wyróżniamy i w jaki sposób się je klasyfikuje. Read more