kobieta z ziemią w dłoniach

Rekultywacja gruntu, czyli nowe życie terenów zdegradowanych

Wokół nas znajduje się wiele zniszczonych przez człowieka terenów, na których były prowadzone np. prace wydobywcze, a także istniały zakłady przemysłowe i wysypiska odpadów, które spowodowały skażenie gleby. Takie grunty nie nadają się do użytku i powinny zostać poddane rekultywacji. Na czym polega rekultywacja gruntów? Jakie są jej rodzaje? Podpowiadamy.

Czym jest rekultywacja gruntów?

Proces rekultywacji gruntu ma na celu usunięcie szkód, które zostały poczynione na skutek działalności człowieka. Rekultywacja gruntu polega na usunięciu zanieczyszczenia gleby, prawidłowym ukształtowaniu zniszczonego terenu, a także przywróceniu roślinności, która naturalnie powinna na nim występować. Proces rekultywacji pozwala na ponowne korzystanie z terenów wyłączonych z użytku na skutek skarżenia gleby, braku odpowiedniego nawodnienia, a także niewłaściwego ukształtowania. Rekultywacja terenu to złożony i wymagający specjalistycznej wiedzy oraz nowoczesnych maszyn proces, który uwzględnia m.in.:

  • usuwanie i utylizację trwale skażonej ziemi,
  • oczyszczanie i wymianę ziemi,
  • właściwe ukształtowanie terenu,
  • uregulowanie stosunków wodnych.

Dlaczego przeprowadza się rekultywację gruntów?

Rekultywacja gruntów pozwala na ponowne rozpoczęcie użytkowania terenów zdegradowanych, redukując związane z obecnością szkodliwych substancji zagrożenie. Dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych możliwe jest ich ponowne użytkowanie np. w celach rolnych, zalesienie lub wykorzystanie w celach rekreacyjnych. Rekultywacja pozwala dać nowe życie terenom zdegradowanym, na czym zyskują nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale także środowisko naturalne. Wyróżniamy dwa rodzaje rekultywacji, czyli rekultywację prowadzoną bezpośrednio w miejscu występowania zanieczyszczenia gleby oraz rekultywację poza terenem skażenia.