maszyny do robót drogowych

Jaki sprzęt jest wykorzystywany do robót ziemnych?

W nowoczesnym budownictwie standardem jest korzystanie z różnego rodzaju maszyn i urządzeń, dzięki którym roboty ziemne przebiegają bez zbędnych przestojów oraz mogą być wykonywane z wyjątkową precyzją. Jakie maszyny do robót ziemnych najczęściej spotykane są na placach budowy? Jakie prace wykonywane są dzięki profesjonalnemu sprzętowi do robót ziemnych? Podpowiadamy.

Jakie roboty ziemne wykonuje się na placu budowy?

Na każdym placu budowy przeprowadza się prace ziemne. Ich zakres może być różny, jednak trudno jest znaleźć przykład inwestycji budowlanej, która nie wymaga wcześniejszego przygotowania terenu placu budowy. Niegdyś wiele robót ziemnych wykonywano ręcznie, co było związane z brakiem dostępności profesjonalnych maszyn oraz wysokimi kosztami korzystania z koparek, ładowarek i innych maszyn, zwłaszcza w przypadku prywatnych inwestycji.

Obecnie prace ziemne wykonywane są z pomocą nowoczesnego sprzętu budowlanego, co znacząco skraca czas ich trwania, pozwala odciążyć pracowników budowlanych oraz oddelegować ich do wykonywania innych zadań. Do najczęściej przeprowadzanych robót ziemnych na placach budowy zaliczamy:

  • odspajanie gruntu,
  • transport urobku,
  • równanie terenu,
  • utwardzanie i zagęszczanie podłoża,
  • kopanie fundamentów,
  • usuwanie zadrzewień.

Wszystkie prace ziemne wymagają precyzyjnego doboru maszyn, które muszą spełniać różne kryteria, cechując się nie tylko jak największą funkcjonalnością, ale także odpowiednią wielkością, która pozwala na wykonywanie pracy nawet w szczególnie trudnym lub znacznie ograniczonym pod względem rozmiarów terenie.

Jakie maszyny do prac ziemnych najczęściej spotkamy na placu budowy?

Ze względu na zakres robót ziemnych na placu budowy najczęściej znajdują zastosowanie koparki i koparko-ładowarki, dzięki którym możliwe jest wybieranie ziemi, a także jej załadunek na pojazdy transportowe oraz spycharki, zgarniarki i równiarki, które ułatwiają równanie terenu i pozwalają na przemieszczanie urobku. Trudno również wyobrazić sobie sprawny postęp robót ziemnych bez maszyn, dzięki którym możliwe jest zagęszczenie i utwardzenie terenu. Do tej grupy maszyn zaliczamy m.in. ubijarki i walce.