znaki ostrzegające o budowie

Jak prawidłowo zabezpieczyć roboty drogowe?

Roboty ziemne często prowadzone są w pasie drogowym. Uwzględniają one nie tylko prace związane z naprawą lub modernizacją dróg, ale także np. naprawy biegnących pod drogami elementów instalacji, wykonywanie nowych przyłączy, usuwanie skutków awarii, a także malowanie oznakowania poziomego. Aby nie zagrażały zdrowiu i życiu uczestników ruchu oraz przechodniów, powinny zostać odpowiednio zabezpieczone.

Roboty drogowe w teorii i praktyce…

Roboty drogowe powodują irytację kierowców oraz pieszych, jednak nie da się ich uniknąć. Budowa, naprawa lub modernizacja dróg, usuwanie awarii biegnących pod nimi instalacji, wykonywanie przecisków pod drogami i inne prace ziemne wykonywane są w dzień i w nocy, dlatego muszą zostać właściwie zabezpieczone. Jest to niezwykle ważne w celu uniknięcia wypadku, do którego mogą przyczynić się wykonane wykopy, a także utrudnienia w ruchu. Nie mniej ważne jest bezpieczeństwo osób przeprowadzających prace w obrębie pasa drogowego. W celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia wykonawców robót, uczestników ruchu i pieszych, a także uszkodzenia sprzętu służącego do wykonania prac, konieczne jest prawidłowe zabezpieczenie terenu. Uwzględnia ono jego właściwe oznakowanie, a także wyposażenie pracowników w odzież odblaskową.

Jak zabezpieczane są roboty drogowe?

W celu zabezpieczenia robót drogowych stosowane są m.in.:

  • taśmy ostrzegawcze,
  • zapory drogowe,
  • tablice informujące o robotach drogowych i objazdach,
  • pachołki,
  • separatory ruchu,
  • przenośna sygnalizacja świetlna.

Aby prace przebiegały w bezpieczny sposób, może być również niezbędne wykonanie np. kładek dla pieszych oraz zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń m.in. uchylnych tablic odblaskowych. W przypadku dróg publicznych, na których występują utrudnienia ze względu na przeprowadzane roboty drogowe, konieczne może być wyznaczenie osoby, która będzie kierowała odbywającym się wahadłowo ruchem drogowym.

Nie można także zapomnieć o bezpieczeństwie fachowców, którzy wykonują niezbędne prace. W tym przypadku podstawą wyposażenia jest odzież robocza z odblaskami.