naczepa

Jakie uprawnienia trzeba posiadać, by móc prowadzić auto z przyczepą czteroosiową?

Auto z przyczepą to zespół pojazdów. W zależności od rodzaju przyczepy, kierowca musi zdobyć dodatkowe uprawnienia. W przypadku lekkich przyczep, które ciągnięte są za samochodem osobowym, wystarczy prawo jazdy kategorii B. Jak jest w przypadku przystosowanych do przewożenia dużych ładunków przyczep wieloosiowych? Sprawdź, jaka kategoria prawa jazdy pozwala prowadzić auto z przyczepą czteroosiową.

Holowanie przyczepy a kategoria prawa jazdy

W branży transportowej wykorzystywane są różne rodzaje przyczep. Z przyczep jednoosiowych często korzystają właściciele pojazdów osobowych, bo ich holowanie nie wymaga zdobycia dodatkowych uprawnień. Nieco inaczej jest w przypadku przyczep wieloosiowych, do których zaliczamy różnego typu przyczepy dwu-, cztero- i sześcioosiowe. Coraz częściej w branży transportowej wykorzystywane są np. wieloosiowe przyczepy niskopodwoziowe, które umożliwiają łatwy załadunek i rozładunek m.in. maszyn budowlanych i maszyn rolniczych o masie kilkudziesięciu ton. Do holowania przyczep czteroosiowych służą ciągniki siodłowe, co wiąże się z koniecznością zdobycia przez kierowców dodatkowych uprawnień.

Pojazdem z przyczepą czteroosiową lub z innymi przyczepami wieloosiowymi, może kierować osoba, która posiada prawo jazdy kategorii C+E. To warunek, który musi spełnić kierowca, aby uniknąć wysokich kar za prowadzenie zestawu pojazdów bez uprawnień.

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania pojazdami ciężarowymi o masie do 3,5 tony z przyczepą. Uprawnienia może zdobyć osoba, która ukończyła 21. rok życia. Aby zdobyć uprawnienia niezbędne do kierowania pojazdem z przyczepą wieloosiową, trzeba wcześniej zdać egzamin na prawo jazdy kategorii B.

Podsumowując, przyczepy wieloosiowe znajdują zastosowanie podczas transportu towarów ponadgabarytowych, do których zaliczamy m.in. wykorzystywane podczas robót ziemnych maszyny budowlane oraz maszyny rolnicze. Prowadzenie pojazdu z przyczepą czteroosiową wymaga zapisania się na kurs prawa jazdy kategorii C+E, zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego, a także wykonania badań lekarskich i psychologicznych, które pozwalają na zgodne z obowiązującymi przepisami poruszanie się po drogach publicznych oraz bezpieczne kierowanie zespołem pojazdów.