prace ziemne

Jak klasyfikowane są prace ziemne?

Czy wiesz, że prace ziemne są koniecznym i nieodłącznym elementem czynności przygotowawczych przed postawieniem budynku mieszkalnego, budynku użyteczności publicznej lub drogi? Wyjaśniamy, jakie rodzaje robót ziemnych wyróżniamy i w jaki sposób się je klasyfikuje.

Czym są prace ziemne?

Roboty ziemne to kompleksowe działania o charakterze budowlanym, których celem jest przygotowanie nawierzchni do usadowienia na niej budynku lub drogi. W tego typu robotach wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt ciężki do prac ziemnych – koparki, równiarki, kruszarki do betonu, ładowarki, spycharki gąsienicowe, wozidła przegubowe, walce drogowe, pojazdy do przewozu maszyn i inne.

Jakie są rodzaje robót ziemnych?

Jednym z podstawowych i najbardziej znanych rodzajów robót ziemnych jest wykonywanie wykopów ziemnych za pomocą koparek. Takie prace są konieczne między innymi wtedy, gdy istnieje potrzeba wymiany gruntów pod fundamenty.. Niekiedy niezbędne jest także wyrównywanie terenu na mniejszych i większych obszarach – w tym drugim przypadku nazywane jest ono makroniwelacją. Wyrównywanie to również profilowanie gruntu po to, by uzyskać efekt płaskiego podłoża, a także zagęszczanie terenu. Czasem profilowania wymagają skarpy i nasypy. Usuwanie nadmiarowej ziemi, pozostałości roślin, drzew i kamieni także klasyfikujemy jako roboty ziemne.

Klasyfikacja robót ziemnych

Klasyfikacja robót ziemnych może mieć charakter podstawowy lub szczegółowy. W ujęciu podstawowym prace ziemne dzielą się na wykopowe i nasypowe – czyli przeprowadzane kolejno poniżej oraz powyżej powierzchni. Według szczegółowego zakresu dzielimy roboty ziemne na podstawowe, wykończeniowe, przygotowawcze i porządkowe. Do podstawowych zaliczamy makroniwelację, wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych oraz nasypów, do wykończeniowych między innymi wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, zagęszczanie gruntów, profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp oraz dna wykopów, a przygotowawcze polegają na usuwaniu zbędnych elementów znajdujących się na powierzchni.