wywrotka

Na czym polegają makroniwelacje terenu?

Przed położeniem fundamentów, postawieniem niektórych budynków lub dróg należy dokonać wyrównania terenu pod budowę. Czym jest makroniwelacja terenu i co ją odróżnia od niwelacji? Jaki sprzęt jest potrzebny w pracach makroniwelacyjnych?

Kiedy należy przeprowadzić makroniwelację terenu?

Makroniwelacja terenu to pojęcie rodem z żargonu budowlanego, którego nazwa brzmi dla większości z nas tajemniczo. Ale już na pewno każdy z nas słyszał o pracach wyrównawczych przed rozpoczęciem budowy obiektu budowlanego. Tym w istocie jest makroniwelacja, jednak od zwykłej niwelacji powierzchni gruntowej różni ją to, że odbywa się na większym obszarze i dotyczy dużych projektów budowlanych takich, jak budowa dróg, autostrad, kompleksu budynków czy czasem osiedli mieszkalnych. Makroniwelację terenu przeprowadzamy, by ograniczyć ryzyko osadzenia obiektu na nierównościach, które mogłyby przyczynić się do powstania licznych wad konstrukcyjnych skutkujących częściowym bądź całkowitym zniszczeniem budowli.

Z jakich etapów składa się makroniwelacja?

Prawidłowa przeprowadzona makroniwelacja wymaga wspólnej pracy budowlańców oraz geodetów. To właśnie od robót geodezyjnych zaczyna się proces makroniwelacji. Zadaniem geodetów jest przeprowadzenie pomiarów wysokościowych z użyciem łaty niwelacyjnej, teodolitu, niwelatora i tachimetru. Ten rodzaj pracy służy do ustalenia stopnia ukształtowania powierzchni. Po dokonaniu pomiarów można przystąpić do prac właściwych polegających na fizycznym profilowaniu gruntu, którego celem jest osiągnięcie efektu w postaci płaskiej powierzchni podłoża.  Na finiszu prac należy wykonać zagęszczenie gruntu.

Sprzęt budowlany niezbędny do makroniwelacji

Zarówno profilowanie i zagęszczanie podłoża wymaga użycia specjalistycznego sprzętu ciężkiego do prac ziemnych. Aby jak najlepiej obsługiwać klientów, dysponujemy szeroką flotą sprzętu służącego do takich prac. Grunt zagęszczamy przy pomocy równiarek i walców drogowych. W trakcie makroniwelacji używamy też koparek i koparko-ładowarek, a wywrotki oraz spycharki z napędem gąsienicowym służą nam do wywożenia nadmiarowego gruntu, przywożenia i wyładowywania ziemi, by korygować nierówności, co jest podstawą czynności wyrównawczych.

Makroniwelacja ze względu na duży obszar działania jest procesem wymagającym czasu i sporego nakładu sił, ale odpowiedni sprzęt, doświadczenie i wiedza pozwolą zakończyć go efektywnie.