plac budowy

Jakie rodzaje gruntów uniemożliwiają budowę fundamentów?

Aby wybudować dom lub budynek, najpierw należy wykonać szereg prac budowlano-ziemnych na czele z postawieniem fundamentów. Niestety nie na każdym gruncie możliwa jest budowa fundamentów.

W jaki sposób dowiedzieć się, czy na danym gruncie da się postawić fundamenty? 

Nie trzeba pracować w branży budowlanej, żeby wiedzieć, iż solidne fundamenty osadzone na nadających się do tego gruntach stanowią gwarancję trwałości budynku czy domu. Ściany domów na wadliwych gruntach mogą ulegać pęknięciom, budynek może być nierównomiernie osadzony, a w skrajnych przypadkach istnieje ryzyko jego całkowitego zniszczenia. Dlatego przed rozpoczęciem wszelkich prac ziemnych na danym terenie, zlecamy wykonanie szczegółowych, geotechnicznych badań gruntu – i to nie tylko z powodu możliwych problemów na etapie budowy, ale również by nie narażać klientów na dodatkowe koszty towarzyszące pracom budowlanym na nieprzystosowanych gruntach. Takie badania przeprowadza się poprzez wykonanie kilku odwiertów. Ich wyniki mają przełożenie na konkretne decyzje budowlane.

Na tych gruntach lepiej nie stawiać fundamentów!

Warto kilka razy się zastanowić, zanim podejmiemy decyzję o budowie domu na terenie podmokłym czy znajdującym się nieopodal rzek, stawów, jezior lub innych akwenów wodnych. Koszty finansowe z tym związane mogą być bardzo wysokie. Nie mamy też żadnej pewności, czy zamontowana izolacja przeciwwodna okaże się w pełni skuteczna.

Nie zaszkodzi również zdobyć informacje o historii obszaru, na którym ma powstać budynek. Jeśli okazałoby się, że działka leży na terenie dawnych wyrobisk, zakładów przemysłowych lub górniczych czy też znajdują się na niej wykopy, to może być sygnał, że grunty na niej nie nadają się do położenia fundamentów. Istnieje bowiem zbyt duże ryzyko, że budynek na takim podłożu nierównomiernie się osadzi. Znacznie utrudnić postawienie obiektu mogą też grunty o słabej nośności: rozmoczone gliny, namuły, gleby piaszczyste czy organiczne.

Należy także skonsultować się z geotechnikami, zanim zdecydujemy się na budowę domu lub budynku na skarpie. Skarpa może się osunąć, jeśli nie stoi na wystarczająco stabilnym gruncie czy znajduje się na stromym zboczu. Prace konstrukcyjne na skarpie są niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem i lepiej je powierzyć profesjonalnym wykonawcom usług budowlanych i ziemnych, takim jak my!