budowa hali

Budowa hali produkcyjnej a formalności. O czym należy pamiętać?

Budowa hali produkcyjnej jest skomplikowanym procesem logistyczno-budowlanym, który dodatkowo wymaga dopełnienia wielu formalności. O czym należy pamiętać, zanim wybudujemy halę i rozpoczniemy w niej działalność gospodarczą?

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę i decyzja o warunkach zabudowy?

Niezbędnym etapem składającym się na to przedsięwzięcie jest między innymi zakup działki pod inwestycję, a także stworzenie projektu architektonicznego. Nie należy jednak zapominać o równie istotnych urzędowych formalnościach takich, jak uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowaniu terenu, bez której nie rozpoczniemy inwestycji. We wniosku dotyczącym warunków zabudowy powinny się znaleźć takie informacje, jak: powierzchnia zabudowy, funkcje obiektu, wysokość budynku, sposób zasilania przez wodę, źródła ogrzewania budynku i energii elektrycznej, metody odprowadzania ścieków itp. Jako doświadczony wykonawca prac ziemnych i budowlanych zalecamy, by w procedurze administracyjnej brał udział także architekt, gdyż wymagane jest to, żeby w dokumentacji znalazły się dwa egzemplarze map służące do celów lokalizacyjnych.

Warto jednak pamiętać o tym, że tego wniosku nie trzeba składać, jeśli dany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan ten zawiera bowiem warunki zabudowy terenu i projekt hali musi mu odpowiadać, dlatego w takiej sytuacji wystarczy z Wydziału Urbanistyki uzyskać wyrys i wypis planu miejscowego.

Kiedy już uzyskamy decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu i sporządzimy wszystkie projekty budowlane i architektoniczne, możemy przystąpić do złożenia wniosku o pozwolenia na budowę. Wniosek dotyczący pozwolenia na budowę hali produkcyjnej należy złożyć we właściwym miejscu zamieszkania starostwie powiatowym.

Pozostałe formalności, o których musisz pamiętać

Otrzymanie decyzji urzędowej dotyczącej pozwolenia na budowę umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych i robót ziemnych, ale nie sprawia, że dopełnianie formalności administracyjnych już jest za nami.  Koniecznie trzeba pamiętać, by już na etapie tworzenia projektu architektonicznego uwzględnić zasady ochrony przeciwpożarowej, które muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tej materii. Z kolei na finiszu budowy odbywają się odbiory końcowe realizowane przez Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy. Należy się też postarać o wydanie administracyjnego pozwolenia na użytkowanie. Dopiero załatwienie wszystkich tych formalności uprawnia do uruchomienia działalności gospodarczej na obszarze nowo wybudowanej hali przemysłowej.